ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ยกเลิกรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งและบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ยกเลิกรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งและบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน